Hvad er circuit.dk ?

Circuit.dk er en konsulentvirksomhed, der med udgangspunkt i rutebygning tilbyder løsninger, der løfter kvaliteten af klatring. Målsætningen er at etablere nysgerrige læringsfællesskaber ude i klubberne, og skabe et landsdækkende netværk for læring.

På kurser og workshops vil deltagerne gennem øvelser med klare læringsmål træne, hvordan de udnytter den viden, de allerede har i gruppen, og at præcisere de lavthængende frugter for videre udvikling. Rutebygningen er direkte afstemt og målrettet den enkelte deltagers forudsætninger, og diversiteten på holdet bruges til at træne blikket for ressourcer.  

Circuit.dk vil løbende understøtte netværksdannelse og agere ressourceplatform for udviklingen af klatring i Danmark.

Kort kursusbeskrivelse kan ses her.