Djævlen er i detaljen.

Alle rutebyggere vil gerne have tricks og fif, så de bedre kan bygge lige præcis de bevægelser de forestiller sig. Realiteten er nok, at øvelse gør mester. “Øvelse” betyder, at man bevidst søger læring – deliberate practice.

Her eksemplificeret i Nickys i øvrigt meget grundige walkthrough af boulder #1: “Lav én ændring af gangen, så du lærer, hvilken effekt justeringerne har.” Og ja, det tager længere tid at bygge på denne måde i starten. Til gengæld bliver man på sigt væsentlig dygtigere – og hurtigere. Lidt som at lære maskinskrivning.

En anden vigtig pointe er nødvendigheden af en chef, der bestemmer, hvad der skal sættes, så kravene til rutebyggerne er klare og tydelige.