DM i lead.

Bjørn er i denne uge i Kolding og skrue DM i lead sammen med Björn Strömberg og Kasper Gram.

Kolding Klatreklub har købt lidt tidlige julegaver i form af greb fra SNAP, som vi på circuit.dk er stolte over at have leveret.

Nyt fra Nikki

Her er interviewet, der følger op på besøget i Boulderklub Kreuzberg. Det er ikke pakket med guldkorn, og det er nok forskelligt, hvad der har værdi for hvem.

Alligevel giver det et godt indblik i dilemmaer og valg hos to rutebyggere, der er ydmyge overfor det job de skal udføre.

Konkurrence hunger ?

Japanerne har din ryg ! Kvalitets rutebyg, klatret af kvalitetsklatrere og endda med en slags engelske kommentarer !

Hele den japanske trup deltager dvs ca 3 landshold fra samme land ! Og helt nye greb fra Teknik på herrernes første semifinale blok (som vi her på circuit.dk er stolte af at forhandle i Danmark).

Over 10 timers klatring både lead og boulder. Hvis man har appetit på mere, så ligger der masser fra ynglinge-rækkerne fra sidste weekend.

https://www.youtube.com/c/JMACompetitionTV

Hvordan defineres klatreniveau ?

Her en lille replik om alsidighed som forudsætning for niveau. Både når det gælder præstationer og vurdering af niveau. “Built that pyramid” er opfordring til at blive allround, så fundamentet bliver så bredt som muligt, da “pyramidens højde” er betinget af bundens bredde.

En konsekvens heraf er, at er man højt specialiseret, så er man dårligere til at vurdere niveau, fordi man ikke har tilstrækkeligt overblik.

Derfor er korrekt balancerede “circuitter” et solidt udgangspunkt, hvis man vil være bredt funderet med de muligheder det giver for at vurdere standpunkt og fremme udvikling. https://www.instagram.com/p/CEfIaprj1Yj/

“Kvalitet” fremfor alt.

Udbyttet af ens træning afhænger af kvaliteten i bevægelserne. Optimale bevægelser giver optimal kraftudnyttelse. Men hvordan træner man “hårdt”, hvis man hele tiden skal bevæge sig optimalt ? Det korte svar er, at man vurderer sin træning på bevægelses kvalitet i stedet for træthed i musklerne. Training to failure is failure to train.

“Ja, men hvis man ikke bliver træt, så bliver man ikke stærkere” – vil nogen indvende. Udsagnet i sig selv er for så vidt rigtigt nok, men det skyder alligevel forbi. Hvis vi blot fokuserer på den optimale belastning af musklerne, så risikerer den motoriske nysgerrighed at glide ud af opmærksomheden. Tilbage er noget der ligner styrketræning.

Hvis vi derimod fokuserer på at klatre optimalt, så stimuleres denne nysgerrighed, så vi hele tiden er i motorisk udvikling. Når fokus konstant er på at optimere bevægelser, så bliver musklerne også udtrættet. Ikke som et mål i sig selv, men som et resultat af processen.

Ved at justere på de fysiske krav kan man på den måde øge sin træningsmængde og altid være undervejs med at forbedre ens motorik. For optimal motorisk udvikling bør man dyrke 1-2 andre former for sport/aktivitet udover ens primære.

Her følger en lille video med Kai Harada, hvor han træner “output-” eller “belastningsstyret”. Undervejs fortæller han lidt om hans overvejelser omkring træning og hvordan han styrer efter kvalitet fremfor mængde.

En dag i Boulderklub Kreuzberg med Niklas Held.

En virkelig god reportage fra en dags rutebyg i en boulderhal i Berlin.

Niklas følger her processen tæt, og vi får indblik i rutebyggernes overvejelser, målsætninger og afstemning af eget perspektiv i forhold til dem de skruer til.

Man skal se det i sin helhed for at fange guldkornene, men et af dem er, at de lette blokke har førsteprioritet  (Lyden er ikke så god, men indholdet opvejer det.)

Blik for forbedring.

Klatring er en meget ung sport, og vi er stadig tidligt i udviklingen af mere formaliseret viden om, hvordan man bliver bedre til at klatre. En væsentlig drivkraft i udvikling er en konstant opmærksomhed på forbedringer, og evne til at se bag om vanetænkning og konventioner. I konkurrenceklatring har vi set dørmåtter, skoskift, vandskåle og nu ventilatorer blive del af arsenalet. Her følger en historie om forbedring i en ellers gammel og veletableret sport nemlig fodbold.

Hvis man synes temaet er så interessant, at man vil bruge et par timer på det, så kan vi anbefale filmen Moneyball. Filmen handler om nytænkning indenfor baseball, hvor et hold med relativt få penge pludselig nåede slutspillet 4 år i træk ved at tænke holdet som en sum af kompetencer i stedet for at fokusere på individer (- lidt ligesom Tondes replik om rutebygning).

Specialist i alsidighed.

Alsidighed er en grundlæggende del af klatring. I konkurrencer er det de mest alsidige der vinder og udendørs giver alsidighed adgang til større udvalg af ruter eller problemer. Den velformulerede ifsc rutebygger Tonde Kaytio uddyber det i følgende klip og 2 minutter frem (hele interviewet er værd at se). En vigtig pointe blandt flere er, at selv om klatrere præsterer individuelt, så er rutebygning en holdindsats.

Science eller bro-lore ?

Hvis man ikke er uddannet indenfor sport, fysiologi og videnskabelige undersøgelser kan det være svært at skelne, selv når “viden” præsenteres. Og det går stærkt med at få delt budskaberne. Her er et eksempel der landede i vores indbakke i dag. Fabrique Verticale viderebringer ofte andres indhold, og denne gang drejer det sig om en artikel, som baserer sig på nogle fund som Lattice har analyseret sig frem til i deres datasæt.

Artiklen mener at have dokumentation for, at lave klatrere er nødt til at være stærkere end høje, fordi de skal kompensere for manglende rækkevidde. Der bliver ikke tænkt nærmere over, at høje klatrere i reglen er tungere end lave, og at det måske kan have indflydelse på de styrkemål baseret på kropsvægt, som ligger til grund for Lattice’s fund.

Lattice fremlægger ikke deres rådata, som ellers er et krav i seriøs forskning, og deres fund bliver sagligt kritiseret for ukendt samplestørrelse, manglende gennemsigtighed og valg af statistisk model. Deres fund modsiges endda af en anden sandsynligvis mere solid undersøgelse af, hvordan kropshøjde korrelerer med klatrepræstation.

Den gennemgående take-home-message er, at det er bedst at være let, og at den primære faktor for vægt er kropshøjde. Som Jan Hojer svarede, da hans højde blev fremhævet som en fordel: Hvorfor er jeg så den eneste høje i feltet ?

Links følger her, så man kan følge et eksempel på “videns” vej gennem internettet.

https://lafabriqueverticale.com/en/short-climbers-vs-tall-climbers/

https://thebiginitiative.ca/en/blog/2019-10/the-shorter-you-are-the-stronger-you-will-have-to-be/

https://www.trainingbeta.com/media/tom-ollie/

http://climbstat.blogspot.com/2018/12/being-tall-and-carrying-more-weight-are.html